Ovládací panel používateľa

Správa priateľov

Priatelia Vám umožnia rýchly prístup k členom, s ktorými často komunikujete. Ak to štýl umožňuje, akýkoľvek príspevok odoslaný priateľom môže byť zvýraznený.


Ak chcete odstrániť používateľské mená, vyberte ich a potvrďte
Zatiaľ nie sú definovaní žiadni priatelia

Môžete zadať naraz niekoľkých používateľov, každého na samostatnom riadku
Vyhľadať používateľa

Ľubovoľná spráava poslaná priateľovi