Ovládací panel používateľa

Edit Favorites

Úprava Obľúbených položiek. Každý nový riadok v textovom poli bude nová Obľúbená položka. Dajte čiarku na konci názvu položky, nasleduje URL, aby mala položka hypertextové prepojenie (príklad: "phpBB, http://www.phpbb.com")