Ovládací panel používateľa

Osobné nastavenia

Táto voľba má vplyv len na nové obrázky. Všetky ostatné obrázky musia byť doplnené možnosťou "predvolený obrázok".