Júnovky 2012

Toto je otvorená skupina, noví používatelia môžu požiadať o vstup do nej.

Členovia skupiny      
pokročilýCinelka 590  
začiatočníkbacuska666 321  
Katalina 83  
začiatočníkJenn 241  
pokročilýsslavusaa 787  
začiatočníkmamjka 138  
pokročilýdanka599 873  
začiatočníkkatulin 268